System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 61
Rok obrony pracy 1967
Numer ewidencyjny PM/1967/13
Typ pracy Praca magisterska
Autor Gradek Irena
Tytuł polski Cementacja indu z roztworów chlorkowych na cynku i glinie
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis