System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 610
Rok obrony pracy 2008
Numer ewidencyjny PM/2008/12
Typ pracy Praca magisterska
Autor Kuśmierczyk Karolina
Tytuł polski Przegląd ekologiczny UMCS w perspektywie wdro?enia systemu zarządzania środowiskiem
Tytuł angielski
Promotor Lesiuk Adam
Współpromotor / Opiekun
Opis