System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 615
Rok obrony pracy 2004
Numer ewidencyjny PL/2004/04
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Adamczak Aneta
Tytuł polski Metody odpylania gazów
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun
Opis