System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 62
Rok obrony pracy 1967
Numer ewidencyjny PM/1967/14
Typ pracy Praca magisterska
Autor Zajączkowska Anna
Tytuł polski Otrzymywanie jodku germanowego z fazy gazowej /GeCl4 + HCl +H2O/
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis