System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 622
Rok obrony pracy 1994
Numer ewidencyjny PL/1994/04
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Zarzeczna Urszula
Tytuł polski Procesy chemiczne w fotografii
Tytuł angielski
Promotor Chmiel Bogusław
Współpromotor / Opiekun
Opis