System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 63
Rok obrony pracy 1967
Numer ewidencyjny PM/1967/15
Typ pracy Praca magisterska
Autor Sikorska-Kowalska Janina
Tytuł polski Wyznaczanie niektórych parametrów pracy katalizatorów wanadowych przy pomocy badania efektów termicznych
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis