System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 64
Rok obrony pracy 1967
Numer ewidencyjny PM/1967/16
Typ pracy Praca magisterska
Autor Putek Stanisław
Tytuł polski Koncentracja rozcieńczonych roztworów molibdenu metodą cementacji
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis