System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 647
Rok obrony pracy 1996
Numer ewidencyjny RH/1996/01
Typ pracy Rozprawa habilitacyjna
Autor Machocki Andrzej
Tytuł polski Katalityczne utleniające sprzęganie metanu
Tytuł angielski
Promotor -
Współpromotor / Opiekun
Opis