System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 65
Rok obrony pracy 1967
Numer ewidencyjny PM/1967/17
Typ pracy Praca magisterska
Autor Spadło Marian
Tytuł polski Talowo-wanadowe kontakty utleniania SO2
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis