System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 654
Rok obrony pracy 1994
Numer ewidencyjny PL/1994/05
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Bednarczyk Barbara
Tytuł polski Freony: właściwości, zastosowanie, konsekwencje klimatyczne
Tytuł angielski
Promotor Machocki Andrzej
Współpromotor / Opiekun
Opis