System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 655
Rok obrony pracy 1998
Numer ewidencyjny PL/1998/03
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Fabiańczuk Monika
Tytuł polski Bezpośrednia przemiana metanu w chemikalia i paliwa
Tytuł angielski
Promotor Machocki Andrzej
Współpromotor / Opiekun
Opis