System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 658
Rok obrony pracy 1998
Numer ewidencyjny PL/1998/04
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Ciosek Robert
Tytuł polski Gospodarka odpadami szpitalnymi
Tytuł angielski
Promotor Chmiel Bogusław
Współpromotor / Opiekun
Opis