System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 659
Rok obrony pracy 2000
Numer ewidencyjny PL/2000/03
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Piotrowski Marek
Tytuł polski Badania efektywności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na IX piętrze D.S. "Helios"
Tytuł angielski
Promotor Chmiel Bogusław
Współpromotor / Opiekun
Opis