System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 66
Rok obrony pracy 1967
Numer ewidencyjny PM/1967/18
Typ pracy Praca magisterska
Autor Wira Janina
Tytuł polski Metody określania temperatury plazmy termicznej-elektrycznej
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis