System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 665
Rok obrony pracy 1999
Numer ewidencyjny PL/1999/07
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Kasprzak Katarzyna
Tytuł polski Ograniczenie uciążliwości zakładów energetyki węglowej dla œśrodowiska
Tytuł angielski
Promotor Grzegorczyk Wiesław
Współpromotor / Opiekun
Opis