System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 666
Rok obrony pracy 1997
Numer ewidencyjny PL/1997/01
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Stalska Anna
Tytuł polski Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii
Tytuł angielski
Promotor Grzegorczyk Wiesław
Współpromotor / Opiekun
Opis