System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 668
Rok obrony pracy 1995
Numer ewidencyjny PL/1995/08
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Krzysiak Anna
Tytuł polski Laboratoryjne badanie wypalania kamienia wapiennego
Tytuł angielski
Promotor Chmiel Bogusław
Współpromotor / Opiekun
Opis