System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 67
Rok obrony pracy 1967
Numer ewidencyjny PM/1967/19
Typ pracy Praca magisterska
Autor Barszczowska Elżbieta
Tytuł polski Opracowanie metody odzysku germanu ze szlamów cynkowych
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis