System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 671
Rok obrony pracy 1998
Numer ewidencyjny PL/1998/05
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Konior Magdalena Anna
Tytuł polski Gospodarcze wykorzystanie odpadów komunalnych - możliwości i bariery
Tytuł angielski
Promotor Chmiel Bogusław
Współpromotor / Opiekun
Opis