System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 672
Rok obrony pracy 1997
Numer ewidencyjny PL/1997/02
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Lesiuk Adam
Tytuł polski Cl2 w technologii chemicznej - zastosowanie i zagrożenia
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun
Opis