System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 683
Rok obrony pracy 1995
Numer ewidencyjny PL/1995/10
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Mazur Barbara
Tytuł polski Wodór - ekologicznie czysty i bezpieczny nośnik energii
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun
Opis