System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 686
Rok obrony pracy 1995
Numer ewidencyjny PL/1995/11
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Kowalczuk Dorota
Tytuł polski Biologiczne metody unieszkodliwiania odpadów stałych
Tytuł angielski
Promotor Chmiel Bogusław
Współpromotor / Opiekun
Opis