System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 687
Rok obrony pracy 1996
Numer ewidencyjny PL/1996/10
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Jankowska Marta
Tytuł polski Kompleksowe systemy gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Tytuł angielski
Promotor Chmiel Bogusław
Współpromotor / Opiekun
Opis