System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 688
Rok obrony pracy 1998
Numer ewidencyjny PL/1998/06
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Klimek Beata
Tytuł polski Paliwa alternatywne i biopaliwa
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun
Opis