System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 689
Rok obrony pracy 1996
Numer ewidencyjny PL/1996/11
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Kozicka Anna
Tytuł polski Wykorzystanie zakładów cementowych dla potrzeb utylizacji i unieszkodliwiania odpadów
Tytuł angielski
Promotor Chmiel Bogusław
Współpromotor / Opiekun
Opis