System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 690
Rok obrony pracy 1996
Numer ewidencyjny PL/1996/12
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Zając Katarzyna Ewelina
Tytuł polski Gospodarka odpadami niebezpiecznymi
Tytuł angielski
Promotor Chmiel Bogusław
Współpromotor / Opiekun
Opis