System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 692
Rok obrony pracy 2002
Numer ewidencyjny RD/2002/01
Typ pracy Rozprawa doktorska
Autor Giecko Grzegorz
Tytuł polski Badania promotowanych niklem katalizatorów w reakcji przemian węglowodorów
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun
Opis