System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 708
Rok obrony pracy 2013
Numer ewidencyjny PM/2013/01
Typ pracy Praca magisterska
Autor Barszcz Agnieszka
Tytuł polski Badania katalizatorów parowego reformingu metanolu metodami temperaturowo-programowanej desorpcji
Tytuł angielski Studies of catalysts for steam reforming of metanol by temperature-programmed desorption
Promotor Machocki Andrzej
Współpromotor / Opiekun Gac Wojciech
Opis