System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 71
Rok obrony pracy 1968
Numer ewidencyjny PM/1968/01
Typ pracy Praca magisterska
Autor Kołodziej Danuta
Tytuł polski Badanie tekstury katalizatorów wanadowo-talawych
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis