System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 72
Rok obrony pracy 1968
Numer ewidencyjny PM/1968/02
Typ pracy Praca magisterska
Autor Welsyng Henryk
Tytuł polski Zastosowanie metody termoróżnicowej do wyznaczania współczynników wykorzystania powierzchni wewnętrznej kontaktów wanadowych reakcji utleniania SO2
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis