System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 728
Rok obrony pracy 2013
Numer ewidencyjny PL/2013/10
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Bakalarz Dominika
Tytuł polski Nadtlenek wodoru - otrzymywanie i zastosowanie
Tytuł angielski Hydrogen peroxide - synthesis and application
Promotor Pańczyk Monika
Współpromotor / Opiekun
Opis