System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 73
Rok obrony pracy 1968
Numer ewidencyjny PM/1968/03
Typ pracy Praca magisterska
Autor Łucjan Krystyna
Tytuł polski Zastosowanie metody termoróżnicowej do badania zmian charakterystyki katalizatorów wanadowych pod wpływem pracy
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis