System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 74
Rok obrony pracy 1968
Numer ewidencyjny PM/1968/04
Typ pracy Praca magisterska
Autor Antoniuk Teresa
Tytuł polski Odzysk tantalu, niobu i wolframu z odpadów wolframowych
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis