System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 747
Rok obrony pracy 2013
Numer ewidencyjny RD/2013/01
Typ pracy Rozprawa doktorska
Autor Próchniak Wiesław
Tytuł polski Modyfikowane katalizatory miedziowe dla procesu parowego reformingu metanolu
Tytuł angielski Modified copper catalysts for steam reforming of methanol
Promotor Ryczkowski Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis