System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 748
Rok obrony pracy 2000
Numer ewidencyjny RD/2000/01
Typ pracy Rozprawa doktorska
Autor Stasińska Beata
Tytuł polski Badania zawęglania katalizatorów niklowych promotowanych molibdenem w reakcji reformingu parowego węglowodorów
Tytuł angielski
Promotor Borowiecki Tadeusz
Współpromotor / Opiekun
Opis