System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 749
Rok obrony pracy 2004
Numer ewidencyjny RH/2004/01
Typ pracy Rozprawa habilitacyjna
Autor Ryczkowski Janusz
Tytuł polski Spektroskopia IR w badaniach modelowych i modyfikowanych katalizatorów reakcji z udziałem węglowodorów i tlenków węgla
Tytuł angielski
Promotor -
Współpromotor / Opiekun
Opis