System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 75
Rok obrony pracy 1968
Numer ewidencyjny PM/1968/05
Typ pracy Praca magisterska
Autor Boroch Zuzanna
Tytuł polski Preparatyka i badanie aktywności katalizatorów wanadowych utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis