System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 750
Rok obrony pracy 1977
Numer ewidencyjny RD/1977/03
Typ pracy Rozprawa doktorska
Autor Borowiecki Tadeusz
Tytuł polski Badania aktywności niektórych metali VIII grupy układu okresowego w reakcji reformingu parowego metanu
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis