System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 751
Rok obrony pracy 2011
Numer ewidencyjny RD/2011/01
Typ pracy Rozprawa doktorska
Autor Rotko Marek
Tytuł polski Określenie parametrów kinetycznych katalitycznej reakcji całkowitego utleniania metanu za pomocą reagentów znaczonych trwałymi izotopami
Tytuł angielski
Promotor Machocki Andrzej
Współpromotor / Opiekun
Opis