System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 76
Rok obrony pracy 1968
Numer ewidencyjny PM/1968/06
Typ pracy Praca magisterska
Autor Drozda Wiktor
Tytuł polski Otrzymywanie cyrkonu metalicznego na drodze elektrolizy stopionych soli K2ZrF6-NaCl
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun Rafalski Wadim
Opis