System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 760
Rok obrony pracy 2014
Numer ewidencyjny PL/2014/04
Typ pracy Praca licencjacka
Autor Bednarz Rafał Konrad
Tytuł polski Wodór i jego magazynowanie za pomocą wodorków metali
Tytuł angielski Hydrogen and storing it with hydrides of metals
Promotor Machocki Andrzej
Współpromotor / Opiekun
Opis