System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 77
Rok obrony pracy 1968
Numer ewidencyjny PM/1968/07
Typ pracy Praca magisterska
Autor Burda Stanisław
Tytuł polski Ekstrakcji indu kwasami alkilofosforowymi z roztworów siarczanów w aparaturze przeciwprądowej ciągłej typu mieszalnik-odstojnik
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun Korpak Wincenty
Opis