System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 776
Rok obrony pracy 2015
Numer ewidencyjny PM/2015/08
Typ pracy Praca magisterska
Autor Bakalarz Dominika
Tytuł polski Przegląd metod syntezy, badań i zastosowania nanocząstek srebra
Tytuł angielski Overview of sythesis methods, researches and use of silver nanoparticles
Promotor Gac Wojciech
Współpromotor / Opiekun
Opis