System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 78
Rok obrony pracy 1968
Numer ewidencyjny PM/1968/08
Typ pracy Praca magisterska
Autor Borowiecki Tadeusz
Tytuł polski Wyrównywanie koncentracji domieszek w germanie metodą topienia strefowego
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis