System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 79
Rok obrony pracy 1968
Numer ewidencyjny PM/1968/09
Typ pracy Praca magisterska
Autor Barnaś Tadeusz
Tytuł polski Preparowanie i badanie własności katalitycznych katalizatorów krakingu aktywowanych pierwiastkami ziem rzadkich
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis