System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 81
Rok obrony pracy 1968
Numer ewidencyjny PM/1968/11
Typ pracy Praca magisterska
Autor Chmiel Bogusław
Tytuł polski Badanie własności katalizatorów wanadowo-molibdenowych w procesie utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis