System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 83
Rok obrony pracy 1968
Numer ewidencyjny PM/1968/13
Typ pracy Praca magisterska
Autor Szeląg Romana
Tytuł polski Analiza ziarnowa surowców z siarczanu wapniowego do produkcji kwasu suarkowego
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis