System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 84
Rok obrony pracy 1968
Numer ewidencyjny PM/1968/14
Typ pracy Praca magisterska
Autor Zawadzki Bogusław Maciej
Tytuł polski Oczyszczanie tlenku prazeodymu metodą chromatografii jonowymiennej
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun Korpak Wincenty
Opis