System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 85
Rok obrony pracy 1968
Numer ewidencyjny PM/1968/15
Typ pracy Praca magisterska
Autor Załuski Sławomir
Tytuł polski Badanie wpływu lantanowców na własności katalizatorów krekingu przy użyciu chromatografu gazowego
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis