System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 86
Rok obrony pracy 1968
Numer ewidencyjny PM/1968/16
Typ pracy Praca magisterska
Autor Szyszkowski Grzegorz
Tytuł polski Otrzymywanie tlenochlorku cyrkonu z fluorocyrkonianu potasu
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis